پویش مردمی"شکوه جمعه" به مناسبت برگزاری مجدد نمازهای جمعه

پویش مردمی «شکوه جمعه» به‌مناسبت برگزاری مجدد نمازهای جمعه شروع به کار کرد.