۱۳ واحد آلاینده صنعتی و تولیدی در بهارستان جمع آوری شد

رئیس محیط زیست شهرستان بهارستان گفت: ۱۳ واحد آلاینده صنعتی به دلیل آلایندگی بیش از حد و عدم ضوابط زیست محیطی و برای صیانت از سلامت مردم در شهرستان بهارستان جمع آوری شد.