شنبه، 31 ارديبهشت، 1401

 

خادمیاران رضوی منطقه ۱۵ پای کار واکسیناسیون مردم

طرح ملی واکسیناسیون کرونا با همکاری خادمیاران رضوی منطقه ۱۵ در حال انجام است.

طرح ملی واکسیناسیون کرونا با همکاری خادمیاران رضوی منطقه ۱۵ در حال انجام است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مشق ۲۴، با شروع طرح ملی واکیسیناسیون کرونا در سراسر کشور این طرح با همکاری خادمیاران منطقه ۱۵ و نیروی مقاومت بسیج در محل فرهنگسرای خاوران در حال انجام است.

خادمیاران منطقه ۱۵ از زمان شروع طرح واکسیناسیون به کمک کادر درمان و تیم واکسیناسیون شتافته و در تکمیل فرایند این طرح همکاری لازم را انجام دادند. این ابراز امیدواری وجود دارد تا با انجام فرایند واکسیناسیون و همکاری همه مردم هرچه زودتر این بیماری ریشه کن گردد.

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه