اجرای ۵۰ برنامه در هفته فرهنگی شهرقدس

اجرای ۵۰ برنامه در هفته فرهنگی شهرقدس

فرماندار قدس با اشاره به برگزاری نمایشگاه اقوام ایرانی و جشنواره انار و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی گفت: بیش از ۵۰ برنامه در هفته فرهنگی در مناطق کم برخوردار و سطح شهر اجرا شد.

اخبار

سیاسی

یادداشت

نمایش تبلیغات نمایش تبلیغات نمایش تبلیغات نمایش تبلیغات نمایش تبلیغات

فرهنگی

اخبار سیاسی