اولین دوره تربیت بهگر در شهرقدس برگزار شد

اولین دوره تربیت بهگر در شهرقدس برگزار شد

مدیر فرهنگی اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: دوره آموزشی بهگران جهت ارتقاء سطح سلامت کارکنان و کارگران شرکت‌ها و صنایع است که بین ۱۰ تا ۵۰ نیروی انسانی فعال دارند.

اجرای ۵۰ برنامه در هفته فرهنگی شهرقدس

اجرای ۵۰ برنامه در هفته فرهنگی شهرقدس

فرماندار قدس با اشاره به برگزاری نمایشگاه اقوام ایرانی و جشنواره انار و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی گفت: بیش از ۵۰ برنامه در هفته فرهنگی در مناطق کم برخوردار و سطح شهر اجرا شد.

اخبار

سیاسی

یادداشت